Kebangkitan Religius Indonesia di AKhir Zaman (Rahasiah Alloh Dibalik Angka 7)


allah

Rahasia Allah dengan Angka 7 NYA… Subhanallah..

Rahasia Allah dibalik angka 7 yang terdapat di dalam Alqur’anul karim.. angka membawa manfaat disetiap aspek kehidupan manusia, lahirnya Ilmu Aljabar dan metode penghitung membawa manusia ke zaman modernisasi seperti saat ini, dengan Angka allah telah menunjukkan kekuasaanya kepada kita, dan angka 7 sering dipakai Allah SWT dalam Firmanya. bagaimana Allah sering menyebutkan angka istimewa ini?.
 • Firman Allah pada Surat Al-hijr 87 yang artinya “Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang [814] dan Al-Qur’an yang agung” para ahli tafsir bahwa 7 ayat tersebut adalah surat Alfatehah dengan 7 ayat  yang di ulang-ulang dalam setiap shalat. dan mengisyaratkan bahwa Alftehah tersebut membawa banyak faedah manusia.
 • Didalam Alqur’an Allah telah menurunkan 7 surat yang sangat panjang yaitu surat Albaqarah, surat Al-imron, Almaidah, Annisa’, Al-a’raf, Al’anfal dan Attaubah.
 • Berikutnya sebuah ayat dalam surat Athalaq 12  yang artinya “Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu” dan kemudian pembuktian itu dilakukan oleh US Geologi Survey penelitian telah menyebutkan bahwa perut bumi terdiri 7 lapisan begitu juga 7 lapis langit yang memiliki fungsinya masing-masing.
 • Didalam Ibadah haji atau Umrah, Ibadah mengelilingi ka’bah yaitu tawaf yang dilakukan sebanyak 7 kali, selanjutnya ibahdah sa’i atau berlari antara Safa dan Marwa sebanyak 7 kali, dan pada ibadah haji terdapat ibadah di mina yaitu melempar Jumroh  sebanyak 7 kali.
 • Allah Juga menghiasai kehidupan manusia dengan 7 tahapan umur manusia Rodhi atau masa menyusu, Fathin yaitu masa disapih, Shabi’i yaitu masa balita, Ghulan yaitu masa kanak-kanak, Syaf yaitu masa Remaja, Ukhul yaitu Masa Dewasa, Syai yaitu masa Tua.
 • Selanjutnya dalam surat Albaqarah ayat 261 yang artinya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh (7) bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”,

 
Affiliate Program Get Money from your Website
Fakta Mengejutkan. Nabi Muhammad Lahir pada abad 7, Islam tersebar ke seluruh bumi selama 7 abad, dan setelah 7 abad Islam hancur. 7 abad berikutnya yakni abad 14, Khilafah islam Bangkit melalui Umar Bin Abdul Aziz (kalo tidak salah), Islam hancur lagi sampai abad 21. Banyak ulama2 yang melarikan diri ke Timur Jauh untuk menghindari kebengisan pasukan mongol sekaligus menyebarkan islam ditanah jawa. Masih ingat walisongo?

Nah sekarang abad 21 seharusnya Islam akan bangkit lagi mendirikan khilafahnya. SUdah ada tanda2nya. Berdasarkan Hadist Nabi Islam Bangkit dari Timur Jauh (indonesia?).

Dalam islam, yang menarik dan untuk dicatat adalah, bahwa surah pertama dalam Al-Qur’an, Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. Kalimah Syahadat dalam Laa Ilaaha ilaa Allaah, Muhammad rasul Allah terdiri dari 7 kata. Menurut Al-Qur’an Tuhan menciptakan langit dan bumi menjadi 7 lapis. Lalu Thawaf mengelilingi Ka’bah di Mekkah dilakukan sebanyak 7 kali, demikian juga dengan lari lari kecil (Sa’i) antara Shafa dan Marwah. Pada akhir haji, dekat Mina, syetan di lepar dalam 3 kali masing masing dengan 7 buah kerikil kecil yang lazim disebut (melempar jumroh). Angka 7 juga disukai oleh kaum Sufi. Tasawuf memperbincangkan 7 Lathaaif, atau titik titik subtil pada tubuh tempat kaum Sufi memusatkan kekuatan spiritualnya.

1 Minggu 7 Hari
Allah menghiasi Al-Qur’an (Kitab suci umat Islam) dengan Tujuh surat panjang, Yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nissa’, Al ‘Araaf, Al An’aam dan Al-Anfaal atau At-Taubah. Kemudian Allah menghiasinya pula dengan Tujuh ayat   Ummul kitab (Al-Fatihah/Pembuka kita. )   Sebagaimana Firman Allah dalam Surat AL Hijr ayat 87, “Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung.”Allah menghias umur manusia dengan tujuh tingkatan/tahapan. Pada masa baru lahir dinamakan tahapan rodhi’ (Menyusu), kemudian tahap fa thim (disapih), tahapan Shobiyyi (bayi), tahapan ghulam (masa kanak-kanak), kemudian tahapan syaab (pemuda/remaja), kemudian tahapan kuhul (yakni menginjak usia antara 30-50 tahun), dan menginjak tahapan Syaikh (masa tua). Demikianlah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Berkehendak telah menciptakan alam semsta dengan penuh misteri, seperti misteri nya angka 7. Allahu’Alam.

SATRIO PININGIT DAN MISTERI TUAH ANGKA 7 PADA  PIL PRES RI 2014

Ada yang menarik di tahun 2014.setelah saya utak atik ternyata jumlah  angka 2014 =7. dan pemimpin Republik  Indonesia ke depan adalah  Presiden RI yang ke-7.Ingat sebentar lagi Pemilu Presiden kita, Keputusan memilih Presiden baru ada di tangan kita sebagai Rakyat Indonesia yang memiliki SUARA & Hak Pilih.

Angka-angka selalu menyimpan rahasia. 7 hari dalam sepekan, 7 lapis langit dan bumi, 7 warna pelangi, 7 rongga tubuh utama, 7 jam ideal waktu kerja, 70 tahun usia rata- rata manusia, 70.000 malaikat penjaga. 7 keajaiban alam tak henti mengundang pesona. 7 abad siklus revolusi peradaban dunia, pencerahan Isa Al-Masih awali Masehi, revolusi jahiliyyah abad ke-7 Jazirah Arabia, revolusi industri abad ke-14 Eropa,
dan konon akan menyala api revolusi peradaban abad ke-21 di bumi Timur. Lalu dikaitkan dengan kejayaan nusantara 700 tahun silam, Majapahit era Gajah Mada. Kini, NKRI akan memasuki usia 70 tahun pada 2015. Langkah-langkah kaki presiden RI1 ke-7 makin nyaring terdengar menuju singgasana. Ramalan Jangka Jayabaya mengingatkan. 7 Satrio piningit Ronggowarsito dikabarkan: Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumelo Atur, Satrio Lelono

 
Digital currency exchangers
Blok ini bertujuan Memohon Kebaikan. Memohon semoga Negeri ini di berkahi dari tahun ke tahun. Jika ada Hal yang berbau ramalan, HARAP JANGAN DI PERCAYA. Percaya hanya kepada Allah saja.

Iklan

One thought on “Kebangkitan Religius Indonesia di AKhir Zaman (Rahasiah Alloh Dibalik Angka 7)

 1. IMAM MAHDI MENYERU
  BENTUKLAH PASUKAN MILITER PADA SETIAP ZONA ISLAM
  SAMBUTLAH UNDANGAN PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
  bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah senjata kalian.

  Dengan memohon Ijin Mu Ya Allah Engkaulah Pemilik Asmaul Husna, Ya Dzulzalalil Matien kami memohon dengan namaMu yang Agung
  Pemilik Tentara langit dan Bumi perkenankanlah kami menggunakan seluruh Anasir Alam untuk kami gunakan sebagai Tentara Islam untuk Menghancurkan seluruh Kekuatan kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan yang sudah merajalela di muka bumi ini hingga Dien Islam saja yang berdaulat , tegak perkasa dan hanya engkau saja Ya Allah yang berhak disembah !

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit
  sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah!

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

  Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan kepada manusia di bumi.
  Ketahuilah !, Semua Negara Didunia ini adalah Negara Boneka Dajjal

  Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia karena itu adalah FITNAH

  Firman Allah: al-Hajj 39, 40
  Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu
  orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

  Firman Allah: an-Nisa 75
  Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak .
  Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan(al-Baqarah 217)

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

  Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa / kampung.
  Bersiaplah menjadi Tentara Islam akhir Zaman sebelum anda dibantai oleh Zionis,Salibis,Munafiq dan Musyrikin
  Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

  Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
  ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  email : seleksidim@yandex.com

  Dipublikasikan
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Suka

Syukron Atas Komentarnya Barokallohu Fiekum..

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s